Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę popularyzacji chrześcijańskiej postawy pomocy potrzebującym oraz promowanie podstawowych zasad aktywnego i twórczego życia w Polsce i społeczeństwach demokratycznych Unii Europejskiej.

 

 

Fundacja Chrystusa Sługi
ul. Gen. Sosnkowskiego 3C/14
80-041 Gdańsk
email: fundacjachrystusaslugi@gmail.com