Projekt Specjalistycznego Szpitala Chrystusa Sługi w Sopocie

 

Celem projektu jest wybudowanie na ternie gminy Sopot wzorcowego specjalistycznego ośrodka medycznego który będzie specjalizował się w leczeniu niepłodności, nowoczesnej opieki nad matką i dzieckiem, profilaktyki i wczesnej terapii onkologicznej  oferując szkolenia w zakresie naprotechnologii, technik chirurgii klasycznej i endoskopowej oraz medycyny rodzinnej.

Projekt jest jednym z projektów prowadzonych w ramach działalności Fundacji Chrystusa Sługi (www.fundacjachrystusaslugi.pl ) której priorytetem jest pomoc potrzebującym oraz promowanie podstawowych zasad aktywnego i twórczego życia w Polsce i społeczeństwach demokratycznych Unii Europejskiej.

 

Specjalistyczny Szpital Chrystusa Sługi w Sopocie we współpracy z Fundacją będzie oferował specjalistyczną opiekę społeczności lokalnej, promując silne zaangażowanie, by służyć biednym i wszystkim ludziom w potrzebie w ramach możliwości funduszy lokalnych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości szkolenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychoterapeutów oraz innych pracowników medycznych z Polski i zagranicy.

Specjalistyczny Szpital Chrystusa Sługi w Sopocie będzie wspierał również szereg programów rozwojowych społeczności lokalnej mających na celu rozwiązywanie problemów środowisk wymagających wsparcia jak np. samotne matki, sieroty i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 

Do priorytetowych działań Specjalistycznego Szpitala Chrystusa Sługi w Sopocie będzie należała również edukacja zdrowotna, praktyka medyczna realizowana zgodnie z zadami Evidence Based Medicine, leczenie niepłodności w oparciu o zasady opieki opartej na współpracy lekarz-rodzice z wykorzystaniem metod naturalnej kontroli prokreacji oraz udostępnienie nowoczesnych metod onkologicznych zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych.

 

Finansowanie Specjalistycznego Szpitala Chrystusa Sługi w Sopocie będzie opierać się na wykorzystaniu środków wypracowanych w ramach wykonywanych procedur medycznych a także dostępnych środków lokalnych  oraz pomocy z dotacji i wsparcia rzeczowego w postaci darów, materiałów i sprzętu medycznego.

 

PROJEKT 1

 

Specjalistyczny Szpital Chrystusa Sługi w Sopocie.

 

Fundacja w ramach projektu Szpitala Chrystusa Sługi w Sopocie planuje budowę nowoczesnego zaplecza pomieszczeń szpitalnych i pozaszpitalnych, który obejmie budowę Izby Przyjęć i Przychodni Wielospecjalistycznej, sal operacyjnych chirurgii klasycznej i endoskopowej, oddziału pooperacyjnego z salami zabiegowymi i IOM, Apteki oraz Laboratorium. W następnym etapie rozwoju planowane jest również budowa oddziału neonatologicznego, domu porodowego i oddziału połogowego.

 

PROJEKT-2

 

Szkolenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

 

Specjalistyczny Szpital Chrystusa Sługi w Sopocie planuje utworzenie szkoły dla pielęgniarek i położnych. Oczekuje się, że absolwenci Szkoły będą zobowiązani do pracy w szpitalu przez okres co najmniej 3 lat od ukończenia ich szkolenia. Szkoła pielęgniarek i położnych wymaga 3 sal seminaryjnych, 1 pokój zajęć praktyczny, 1 wielofunkcyjna sala wykładowa, toalety i pokoje internatu.

 

PROJEKT-3

 

AULA Szkoleniowa.

 

Nowoczesna wielofunkcyjna aula wykładowa: obiekt, który może zaspokoić prowadzenie dużych imprez szkoleniowych, spotkań specjalistycznych oraz spotkań modlitewnych (np. niedzielna Msza Święta dla pacjentów i ich rodzin). Wielofunkcyjny charakter pomieszczeń ma zapewnić elastyczność wykorzystania, tak aby zabezpieczyć szereg funkcji bez konieczności trwałej reorganizacji i utrudnienia prowadzenia programów szkoleniowych.

 

PROJEKT-4 ZAKWATEROWANIE RODZIN

 

Jednym z problemów właściwego kontaktu lekarz-rodzice w ramach programów leczenia niepłodności stanowi problem właściwego zakwaterowania rodziny w miejscu leczenia. Szpital zamierza wybudować 3-piętrowy budynek z 60 apartamentami, z 1-3 sypialni w każdym apartamencie.