Projekt Alfa Gdańsk

 

Zgodnie z celami statutowymi Fundacja Chrystusa Sługi od kwietnia 2017 we współpracy ze wspólnotą osób dorosłych z Kolbud realizuje projekt KURS ALFA w dekanacie Kolbudy.

 

http://www.wspolnotakolbudy.pl/

kursalfa.kontakt@gmail.com

 

Projekt realizacji Kursów Alfa w Dekanacie Kolbudy uzyskał akceptację kś. Dziekana Czesława Hybla oraz księży Proboszczów z parafii tego dekanatu.

Opiekunem duchowym tego projektu jest kś. Piotr Wiecki.

 

Możesz wpłacić darowiznę na rzecz Kursów Alfa w dekanacie Kolbudy, przekazując dowolną kwotę na subkonto bankowe projektu Kurs Alfa:

Nr rachunku  44 1030 0019 0109 8503 40002766 – rachunek PLN

 

Prosimy o umieszczenie informacji DAROWIZNA na Kursy Alfa w tytule wpłaty.