Projekt Alfa Gdańsk

Zgodnie z celami statutowymi Fundacja Chrystusa Sługi od listopada 2019r. we współpracy z Regionalnym Koordynatorem Alpha w Diecezji Gdańskiej realizuje projekt  ALPHA POMORZE.

 www.alphapolska.org

pomorze@alphapolska.org

tel. 519 777 945

Możesz wpłacić darowiznę na rzecz promocji i koordynacji ALPHA w Diecezji Gdańskiej przekazując dowolną kwotę na subkonto bankowe projektu ALPHA POMORZE:

Nr rachunku  44 1030 0019 0109 8503 40002766 – rachunek PLN

Prosimy o umieszczenie informacji DAROWIZNA NA ALPHA w tytule wpłaty.