Projekt czas dla rodzin

Zgodnie z celami statutowymi Fundacja Chrystusa Sługi od grudnia 2013 we współpracy ze wspólnotą świeckich rodzin katolickich z Matemblewa realizuje projekt Czas Dla Rodzin.

http://www.czasdlarodzin.pl/

Wspólnota „Czas dla Rodzin” (CDR) powstała w roku 1998 w Gdańsku Matemblewie. Celem wspólnoty jest ukazywanie piękna powołania do chrześcijańskiego życia rodzinnego.

W swym nauczaniu wspólnota opiera się na Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła, doświadczeniach własnych oraz innych chrześcijan. Jako mężowie, żony, matki i ojcowie członkowie wspólnoty starają się być otwarci na prowadzenie Ducha Świętego w pracy na rzecz Kościoła i polskich rodzin.